Korte beschrijving van de voordracht (onder voorbehoud)

In deze cursus wordt ingegaan op letsels van de nervus trigeminus en zijn perifere takken. Gezien de stijgende prevalentie en soms verstrekkende gevolgen van deze letsels is kennis over voorkomen, presentatie, diagnostische methodes en aanpak noodzakelijk voor de MKA-chirurg en de tandarts.
Er wordt een overzicht gegeven betreffende nervus lingualis en nervus alveolaris inferior letsels. Deze letsels zijn het meest voorkomend in ons vakgebied en vormen een dagelijkse bezorgdheid bij tal van tandheelkundige en maxillofaciale ingrepen. Vroeg of laat komt elke MKA-chirurg ermee in aanraking. Soms leiden deze letsels tot medicolegale acties, vaak is een te korte informed consent bij electieve ingrepen een van de gebreken.
Gelukkig zijn meeste acute trigeminus letsels een tijdelijk fenomeen en hebben ze een goede kans op spontaan herstel. Echter is er in recente literatuur meer en meer evidentie voor langdurige blijvende gevolgen zoals paresthesie en neuropathische pijn. Dit werd en wordt dus onderschat. Deze letsels zijn bovendien moeilijk visualiseerbaar en subjectief bij klinisch onderzoek, welke diagnostische en therapeutische dilemma’s met zich meebrengt.

 

Spreker: Prof. dr. Stan Politis

Stan Politis is gewoon Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde KULeuven en Diensthoofd MKA van de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven. Hij is docent aan Uhasselt en gastdocent aan de EHSAL in Brussel.
Aan de Katholieke Universiteit te Leuven behaalde hij het diploma genees-heel- en verloskunde (summa cum laude), het diploma tandheelkunde (cum laude), specialiseerde er vervolgens in de Stomatologie en Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde. Hij is Licenciaat in de Medisch-Sociale Wetenschappen en het Ziekenhuisbeleid (KULeuven) en is houder van een Master in Bedrijfskunde (UHasselt). Hij behaalde een erkenning in het Beheer van Gezondheidsgegevens. Hij is coördinerend stagemeester voor de opleiding Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde (KULeuven – Ugent) en Lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
Hij behaalde een PhD in de biomedische wetenschappen en richtte samen met Prof. R.Jacobs de onderzoeksgroep’OMFS-IMPATH’ op te KULeuven.

Niet in alle gevallen is implantologie in het front een goede optie. In geval van weinig interradiculaire ruimte of jonge patiënten kan een etsbrug een goed alternatief zijn. Door middel van minimaal-invasieve weke delen chirurgie, kunnen bijzonder mooie en duurzame resultaten worden behaald.

In deze lezing worden de mogelijke alternatieven voor implantologie in het front besproken. Ook wordt de procedure van het vervaardigen van een etsbrug in combinatie met een tandvlees transplantaat besproken.

Spreker: Jappe Buijs

Praktische informatie
Deze cursus vindt plaats op donderdag 8 december van 19.30 tot circa 21.30 uur en is alleen online te volgen.
Deelnemers ontvangen enkele dagen voor de cursus een link voor deelname.

Let op! Aanmelden is slechts mogelijk tot en met dinsdag 6 december!

 

Gevuld, gered, getrokken?! Binnen de restauratieve tandheelkunde halen we met onze werkstukken graag de eindstreep. Helaas blijkt de dagelijkse praktijk wat weerbarstiger, zeker wanneer het om endodontisch behandelde elementen gaat. Hoe bepaal je nou of een element het redden waard is? En hoe herstel je het element vervolgens?

 

In deze lezing zal het herstel van het endodontisch behandelde element centraal staan. De huidige inzichten vanuit de literatuur omtrent het adhesief restaureren van endodontisch behandelde elementen worden besproken. Verschillende keuzes passeren de revue: stift of geen stift, alleen plakken of toch ferrule, direct of indirect restaureren. Na de lezing zit u weer helemaal in de wedstrijd.
Spreker: Maurits de Kuijper
Praktische informatie

Deze cursus vindt plaats  van 20.15 tot circa 21.45 uur, in het UMCG Groningen, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen. Inloop met koffie en thee vanaf 20.00 uur.
Er worden geen broodjes geserveerd. U kunt wel deelnemen aan het diner, behorende bij de workshop MFP van de NVGPT. Dat vindt plaats vanaf 19.00 uur in DOT: Vrydemalaan 2, 9713 WS Groningen. Indien u dat wenst, dan dient u dat NAAST uw aanmelding voor de cursus door te geven via het contactformulier.

Deelnemers aan de online editie ontvangen daags voor de cursus een link voor deelname.

Op 16 juni organiseren we de tweede SPLINTercursus van 2022. We kunnen weer live bij elkaar komen maar voor de mensen die Amsterdam te ver vinden is er ook een online variant. Het thema wordt behandeld door Eric van der Winden, tandtechnicus en docent restauratieve tandheelkunde.

Alles draait om verstandige restauratieve keuzes. Duurzaamheid en esthetiek voor de minimaal invasieve restauraties: onder die noemer belicht Eric van der Winden zijn vakgebied. Daarbij gaat hij in op een drietal interessante aandachtsgebieden:
  1. de te verwachten levensduur van verschillende materialen, onder andere aan de hand van een eigen overkappingstechniek;
  2. hoe hij zijn ambacht laat ondersteunen door digitale tandtechniek;
  3. wat is nu eigenlijk de ideale vorm van communicatie tussen tandarts, tandtechnicus en patiënt?

In deze voordracht gaat Eric uitvoerig in op de specifieke vormgeving van natuurlijke tanden en het waarom. Het begrijpen van natuurlijke vormen van tanden en kiezen is belangrijk bij het maken van direct- en het beoordelen van indirect vervaardigde restauraties.

Ervaring
Bij zijn presentaties maakt Eric gebruik van zijn jarenlange kennis en ervaring: hij is ruim 42 jaar werkzaam als tandtechnicus, is aangesloten bij Oral Design en is als docent verbonden aan drie opleidingen op het gebied van restauratieve tandheelkunde. Zijn gedachtes zijn: een leven lang leren en maximaal plezier halen uit zijn werk.

Leerdoelen
Hoe kunnen we optimaal communiceren (is dit belangrijk en welke informatie delen we)?
Vormgeving, functie en esthetiek, wat is belangrijk (hoe kunnen we deze drie-eenheid begrijpen en toepassen)?
Welke materialen kunnen we het beste in welke situatie gebruiken?
Hoe kan ik het tandvlees optimaal ondersteunen?

Competenties
• Vakinhoudelijk handelen: 80%
• Kennis en Wetenschap: 20%.

Prijzen
De cursus is voor leden geheel gratis. Niet-leden betalen 100 euro (live) of 45 euro (online).

Voor 100 euro per jaar (studenten 25 euro) bent u al lid en kunt u zonder extra kosten deelnemen aan alle SPLINTercursussen!

Een droge mond kan een groot probleem zijn voor patiënten. Dagelijks ongemak gaat vaak gepaard met een slechte prognose van de dentitie. Helaas zijn patiënten met een droge mond een groeiende groep, waar tandartsen en mondzorgkundigen in toenemende mate mee te maken krijgen. Ga je alles op alles zetten om de natuurlijke dentitie nog te behouden of ga je versneld over naar een implantaatgedragen prothetische voorziening?

In deze Splintercursus wordt aan de hand van casuïstiek en wetenschappelijk onderzoek een antwoord gezocht op deze vraag. Er wordt besproken hoe een patiënt met een droge mond te herkennen en wat er mogelijk is op zowel preventief gebied als op restauratief/prothetisch en implantologisch vlak.

CV spreker
Derk Jan Jager heeft in 2005 de studie tandheelkunde in Groningen afgerond en is 2012 gepromoveerd op de relatie speeksel-tanderosie. In 2014 heeft hij de opleiding tandarts-prosthodontist/restauratief tandarts van het UMC Groningen en het Royal College of Surgeons Edinburgh (Mpros RCSed) afgerond en in 2016 de NVGPT-opleiding Maxillofaciale Prothetiek (MFP). Hij is werkzaam bij de afdeling MKA van het AmsterdamUMC. Hij verzorgt ook het ‘Speekselspreekuur’ waar patiënten met uiteenlopende speekselgerelateerde klachten gezien worden. Zijn huidig onderzoek richt zich op het succes van tandimplantaten en verlichting van de droge mondklachten bij patiënten met onder andere het syndroom van Sjögren.

Verlies van tanden en/of kiezen leidt altijd tot het ontstaan van een botdefect. Autotransplantaten zijn, dankzij het potentieel van het parodontaal ligament om bot te vormen, een ideale oplossing om dergelijke defecten voorspelbaar te herstellen. Hierbij vormen zich nieuw alveolair bot en nieuwe gingivale weefsels.

Deze behandeloptie is ook toepasbaar bij oudere patiënten waarbij elementen getransplanteerd worden met een afgevormde apex in combinatie met endodontale behandeling.
In tegenstelling tot implantaten wordt de normale ontwikkeling van het dento-alveolaire complex door autotransplantaten niet nadelig beïnvloed. Hierdoor biedt deze behandeloptie vooral bij kinderen en jong volwassenen enorme voordelen.

CV Marcel Linssen

Marcel Linssen, restauratief tandarts (doctoraal RU Utrecht in 1988 en tandartsexamen in 1989 aan de Radboud Universiteit Nijmegen) heeft in 1991 een groepspraktijk opgezet met twee collega’s. Sinds 2012 is hij werkzaam bij PRO-Rotterdam waar hij zich heeft toegelegd op uitgebreide gebitsrehabilitaties in een interdisciplinaire organisatie. In 2015 werd hij erkend als restauratief tandarts door de NVVRT en als prosthodontist door de EPA. Aandachtsgebieden zijn uitgebreid dentaal trauma, amelogenesis imperfecta, oligodontie, slijtage en autotransplantatie.

Het tandvlees, de tong, de binnenzijde van de lippen en het verhemelte zijn alle onderdeel van het mondholteslijmvlies. Op deze slijmvliezen kan zich een scala aan afwijkingen manifesteren. In de avond van donderdag 10 juni verzorgen Sophie Kuijpers, MKA-chirurg en dermatoloog Harma Stenveld voor de NVGPT een Splintercursus over dit onderwerp.

Sinds een aantal jaar houden de vakgroepen MKA-chirurgie en Dermatologie één keer per maand een spreekuur waarin zij gezamenlijk patiënten zien met orale slijmvliesafwijkingen. Ook worden daar patiënten gezien, doorgestuurd door (CBT)tandartsen, MKA-chirurgen en huisartsen, waarvan wordt vermoed dat zij een allergie voor tandheelkundige materialen hebben. Aan de hand van een aantal casus wordt deze problematiek geïllustreerd door Sophie Kuijpers, waarna de theoretische achtergrond wordt uiteengezet door Harma Stenveld.

Verlies van tanden en/of kiezen leidt altijd tot het ontstaan van een botdefect. Autotransplantaten zijn, dankzij het potentieel van het parodontaal ligament om bot te vormen, een ideale oplossing om dergelijke defecten voorspelbaar te herstellen. Hierbij vormen zich nieuw alveolair bot en nieuwe gingivale weefsels.

Deze behandeloptie is ook toepasbaar bij oudere patiënten waarbij elementen getransplanteerd worden met een afgevormde apex in combinatie met endodontale behandeling.
In tegenstelling tot implantaten wordt de normale ontwikkeling van het dento-alveolaire complex door autotransplantaten niet nadelig beïnvloed. Hierdoor biedt deze behandeloptie vooral bij kinderen en jong volwassenen enorme voordelen.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier

Op dit moment leven er in Nederland 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 0,7 miljoen 80-plussers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tandartsen steeds meer te maken krijgen met patiënten die veel pillen slikken. Hoe ga je als tandarts hier praktisch mee om? Welke comorbiditeit is van meer belang dan andere? Hoe krijgt u een logische medicatie-clustering? Welke medicijnen zijn relevant in uw dagelijkse praktijk? Deze cursus probeert u hier bruikbare antwoorden op te geven.

Docent: Robert J.J. van Es

Voor informatie en inschrijven, klik hier

Op donderdag 12 en vrijdag 13 december organiseert de NVGPT weer haar jaarcongres in de Heerlickheijd van Ermelo, dit keer met een thema dat de tandarts elke dag tegenkomt: ‘Orofacial pain’. Ook de donderdag is aan deze problematiek gewijd. Sprekers zijn dr. Reny de Leeuw, dr. Peter Bertrand en dr. Charles Carlson.

De sprekers zullen veel voorkomende facetten van pijn belichten. Met name aspecten waar we als tandarts niet altijd bij stilstaan, maar die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het succes van diagnose en behandeling, zullen aan bod komen.

Kortom een uitdagend congres. Deelname zal u een nog betere tandarts maken!

Alle presentaties zijn in de Engelse taal. Programma onder voorbehoud. Deelname aan één van de dagen is uiteraard mogelijk.

 

Voor informatie en inschrijven, klik hier