Een unieke 2-daagse cursus waarin diagnostiek en klinisch goed bruikbare tips centraal staan!

Gebitsslijtage wordt als een toenemend probleem binnen de tandheelkunde gezien. Onder adolescenten wordt gebitsslijtage bij een derde van de populatie waargenomen, waarbij wordt aangenomen dat voeding een belangrijke rol speelt. Toch is het aantal patiënten met gebitsslijtage die restauratieve behandeling behoeft beperkt en lijkt deze zeer ernstige slijtage multifactoriële etiologie te hebben. Restauratieve behandeling is complex en de vraag is vaak wanneer het verstandig is een dergelijke restauratieve cyclus te beginnen, mede omdat bij patiënten met ernstige slijtage de prognose van de behandeling onzekerder is. Zowel indirecte, semi-directe als directe technieken komen in aanmerking, hoewel lange termijn resultaten schaars zijn.

Leerdoelen:

 • inzicht te verkrijgen in de onderliggende etiologische factoren en verschijningsvormen bij ernstige gebitsslijtage
 • kennis opdoen van de verschillende mogelijke behandelingen (monitoren, directe techniek, indirecte techniek, 3D-CAD/CAM)
 • het leren een beetverhoging voorspelbaar over te brengen bij een patiënt
 • het oefenen met de DSO-techniek
 • het toepassen van een behandelprotocol om een patiënt met ernstige gebitsslijtage te behandelen
 • het opdoen van vele klinisch bruikbare tips!

Sprekers:

Prof. dr. B.A.C. Loomans & dr. N.J.M. Opdam

Op basis van 3D-beelden kan een virtuele implantaatplanning gemaakt worden vanuit een prothetisch benadering.  Dit resulteert in een beter ontwerp van de suprastructuur, een betere esthetiek en een geoptimaliseerde occlusie en articulatie.

Deze aanpak heeft het chirurgische paradigma veranderd. Van het gebruik van uitgebreide mucoperiostale flappen om het operatiegebied zo goed mogelijk te visualiseren evalueren we naar minimaal invasieve chirurgie. Momenteel bestaan er 2 types geleide implantaatchirurgie: de statische techniek op basis van geprinte gidsplaten en de dynamische variant die gebruik maakt van real-time navigatie.

De statische techniek, beter bekend als stereolithografische chirurgie, verwijst naar het gebruik van een weefsel-ondersteunde chirurgische sjabloon.

De dynamisch techniek (of navigatie) reproduceert de virtuele positie van het implantaat direct vanuit de CT-gegevens en maakt gebruik van “motion-tracking” technologie om zowel de osteotomie alsook de uiteindelijke plaatsing van het implantaat te sturen.

Leerdoelen
– tijdens deze presentatie maakt u kennis met de evolutie en trends binnen de computergeleide implantaatchirurgie, met een specifieke focus op navigatiechirurgie.
– klinische resultaten worden weergegeven in functie van implantaatoverleving (survival), precisie (accuracy) en complicaties van deze techniek.
– klinische cases demonstreren de workflow en richtlijnen worden gegeven voor een veilig gebruik van deze nieuwe technologie.

About the course

Severe tooth wear is seen as an increasing problem in dentistry. Among adolescents, in one-third of the population dental wear is observed, which assumes that nutrition plays an important role. However, the number of patients with tooth wear that needs restorative treatment is limited and the etiology of wear seems to be complex and multifactorial. Besides the chemical wear, also a mechanical wear (e.g. attrition (bruxism) and abrasion) play an important part. Restorative treatment is complex and the question is when it is wise to start such treatment, partly because in patients with severe wear the prognosis of the restorations is uncertain. Both indirect, semi-direct and direct techniques are eligible, although long-term results are still scarce.

This course is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part, diagnosis, appearance and etiology of teeth wear are the choice between different treatment options will be thoroughly discussed. In the practical part, you will actively start to place an increase of vertical dimension of occlusion with direct composite restorations using the Direct Shaping in Occlusion (DSO).
A unique course in which diagnostics and clinically useful tips are central!

Teachers:

Prof. dr. Bas Loomans and dr. Niek Opdam

Een wortelkanaalbehandeling geeft soms het gevoel van een loterij: lukt het of lukt het niet? In deze cursus reiken we een stappenplan aan waarmee in bijna alle gevallen een voorspelbaar resultaat te bereiken is.

Leerdoelen:
Na het volgen van de cursus bent u in staat om:

 • u kunt de verschillende stappen van de endodontische behandeling voorspelbaar uit te voeren, gebruikmakend van moderne technieken en materialen en u past de huidige theoretische inzichten toe.
 • u kent de uitgangspunten en de uitvoering van de diverse fasen van de wortelkanaalbehandeling (het maken van een goede endodontische opening; het vormgeven van het wortelkanaal met mechanisch aangedreven nikkeltitanium instrumentarium; het op de juiste wijze spoelen met natriumhypochloriet; het vullen van de wortelkanalen met verschillende warme en koude guttapercha vultechnieken; gebruik van medicamenten)

Sprekers:

A. Bouwman en M. Siers

Een tweedaagse theoretische en pre-klinische cursus:
– Wanneer is een indirecte restauratie geïndiceerd?
– Hoe worden de verschillende soorten keramiek verwerkt?
– Vervaardiging in het tandtechnisch laboratorium
– Prepareren en afdrukken voor adhesieve restauraties
– Occlusie concepten
– Adhesief plaatsen van keramische restauraties

 

Leerdoelen:
Na het volgen van de cursus:
– weet je wanneer een indirecte restauratie is geïndiceerd.
– weet je hoe de verschillende soorten keramiek worden verwerkt.
– Kun je prepareren en afdrukken voor adhesieve restauraties
– ben je bekend met occlusie concepten
– ben je vaardig in het adhesief plaatsen van keramische restauraties

Sprekers:

dr. C.M. Kreulen, tandarts, dr. P. Latzke, tandarts,
drs. E.A.M. Vergoossen, tandarts  en dhr. C. Steneker, tandtechnicus

Parkeren, extraheren, conserveren, opereren of implanteren. Een interactieve reis doorheen de parodontale therapie en te maken keuzes.

– interactief bijdragen aan behandelplanning en alternatieven
– prognose en behandelkeuzes bij parodontale patiënten met restauratieve behandelvraag
– inzicht op voorzorg en nazorg

De deelnemers krijgen twee weken voor aanvang van de cursus via digitale weg een aantal cases aangeboden ter voorstudie. Aan de hand van deze papieren patiënten wordt de parodontale therapie toegelicht en doorgelicht. Op interactieve wijze worden de deelnemers meegenomen in de beperkingen en mogelijkheden van de parodontale zorg en worden mogelijke keuzes vanuit de literatuur onderbouwd. Focus ligt daarbij op alternatieven in kader van tand-of implantaatgedragen restauratief herstel.

Spreker:
prof. dr. Hugo de Bruyn, hoogleraar parodontologie en sinds 2017 hoofd van de afdeling Tandheelkunde aan het Radboudumc.

Tandheelkundige Preventieassistente vervolgmodule, tiendaagse theoretische en praktische cursus.

De organisatie van theoretische lessen en practica is analoog aan deze bij de basismodule. Het is een combinatie van afstandsonderwijs, responsiecolleges en practica.

Leerdoelen:

Het doel van deze cursus is preventie assistentes die de basisopleiding hebben gevolgd bij te scholen en hun kennis verder uit te diepen. Hierdoor kunnen ze ingeschakeld worden bij patiënten die een meer uitgebreide parodontale behandeling nodig hebben. Ze kunnen hierdoor parodontaal belaste patiënten beter begeleiden en kunnen eveneens ingezet worden in het nazorgtraject bij patiënten met orale implantaten.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro.

Toelatingseisen: Registratie in het Register Preventieassistent.

Elfdaagse theoretische en praktische cursus tot preventieassistent.

Theoretische inhoud van de cursus:

 • Kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium
 • Etiologie en pathogenese van cariës en gingivitis
 • Rol van de biofilm
 • Risicofactoren en risicopatiënten
 • Pocketmeting, pocketstatus en DPSI
 • Kennis van hand- en mechanisch instrumentarium
 • Het paroprotocol en het nazorgtraject

 

Praktische inhoud van de cursus:

 • Instructies mondhygiëne en voedingsadvies
 • Infectiepreventie en handhygiëne
 • Ergonomie
 • Plaquekleuring, polijsten en fluorapplicatie
 • Pocketmeting en parostatus
 • Slijpen van handinstrumenten
 • Scaling met handinstrumenten en ultrasoon op fantoom en op patiënt

Leerdoelen:

Op het eind van de cursus zijnde deelnemers in staat om preventieve behandelingen uit te voeren en parodontaal afbehandelde patiënten te begeleiden in het nazorg traject. Dit bestaat uit het geven van mondhygiëne instructies, verlenen van voedingsadvies en het supra-gingivale reiniging van het gebit (inclusief mechanisch verwijderen van tandsteen).

De cursus bestaat uit een theoretisch pakket wat de cursist via afstandsonderwijs kan volgen aan de hand van hoorcolleges die ter beschikking worden gesteld op een online platform. Deze hoorcolleges worden aangevuld met responsiecolleges waarbij cursist in real live vragen kan stellen aan de docent over problemen in verband met de cursus.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro

Tandheelkundige Preventieassistente vervolgmodule, tiendaagse theoretische en praktische cursus.

De organisatie van theoretische lessen en practica is analoog aan deze bij de basismodule. Het is een combinatie van afstandsonderwijs, responsiecolleges en practica.

Leerdoelen:

Het doel van deze cursus is preventie assistentes die de basisopleiding hebben gevolgd bij te scholen en hun kennis verder uit te diepen. Hierdoor kunnen ze ingeschakeld worden bij patiënten die een meer uitgebreide parodontale behandeling nodig hebben. Ze kunnen hierdoor parodontaal belaste patiënten beter begeleiden en kunnen eveneens ingezet worden in het nazorgtraject bij patiënten met orale implantaten.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro.

Toelatingseisen: Registratie in het Register Preventieassistent.

Elfdaagse theoretische en praktische cursus tot preventieassistent.

Theoretische inhoud van de cursus:

 • Kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium
 • Etiologie en pathogenese van cariës en gingivitis
 • Rol van de biofilm
 • Risicofactoren en risicopatiënten
 • Pocketmeting, pocketstatus en DPSI
 • Kennis van hand- en mechanisch instrumentarium
 • Het paroprotocol en het nazorgtraject

 

Praktische inhoud van de cursus:

 • Instructies mondhygiëne en voedingsadvies
 • Infectiepreventie en handhygiëne
 • Ergonomie
 • Plaquekleuring, polijsten en fluorapplicatie
 • Pocketmeting en parostatus
 • Slijpen van handinstrumenten
 • Scaling met handinstrumenten en ultrasoon op fantoom en op patiënt

Leerdoelen:

Op het eind van de cursus zijnde deelnemers in staat om preventieve behandelingen uit te voeren en parodontaal afbehandelde patiënten te begeleiden in het nazorg traject. Dit bestaat uit het geven van mondhygiëne instructies, verlenen van voedingsadvies en het supra-gingivale reiniging van het gebit (inclusief mechanisch verwijderen van tandsteen).

De cursus bestaat uit een theoretisch pakket wat de cursist via afstandsonderwijs kan volgen aan de hand van hoorcolleges die ter beschikking worden gesteld op een online platform. Deze hoorcolleges worden aangevuld met responsiecolleges waarbij cursist in real live vragen kan stellen aan de docent over problemen in verband met de cursus.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro