Een unieke 2-daagse cursus waarin diagnostiek en klinisch goed bruikbare tips centraal staan!

Gebitsslijtage wordt als een toenemend probleem binnen de tandheelkunde gezien. Onder adolescenten wordt gebitsslijtage bij een derde van de populatie waargenomen, waarbij wordt aangenomen dat voeding een belangrijke rol speelt. Toch is het aantal patiënten met gebitsslijtage die restauratieve behandeling behoeft beperkt en lijkt deze zeer ernstige slijtage multifactoriële etiologie te hebben. Restauratieve behandeling is complex en de vraag is vaak wanneer het verstandig is een dergelijke restauratieve cyclus te beginnen, mede omdat bij patiënten met ernstige slijtage de prognose van de behandeling onzekerder is. Zowel indirecte, semi-directe als directe technieken komen in aanmerking, hoewel lange termijn resultaten schaars zijn.

Leerdoelen:

 • inzicht te verkrijgen in de onderliggende etiologische factoren en verschijningsvormen bij ernstige gebitsslijtage
 • kennis opdoen van de verschillende mogelijke behandelingen (monitoren, directe techniek, indirecte techniek, 3D-CAD/CAM)
 • het leren een beetverhoging voorspelbaar over te brengen bij een patiënt
 • het oefenen met de DSO-techniek
 • het toepassen van een behandelprotocol om een patiënt met ernstige gebitsslijtage te behandelen
 • het opdoen van vele klinisch bruikbare tips!

Sprekers:

Prof. dr. B.A.C. Loomans & dr. N.J.M. Opdam

About the course

Severe tooth wear is seen as an increasing problem in dentistry. Among adolescents, in one-third of the population dental wear is observed, which assumes that nutrition plays an important role. However, the number of patients with tooth wear that needs restorative treatment is limited and the etiology of wear seems to be complex and multifactorial. Besides the chemical wear, also a mechanical wear (e.g. attrition (bruxism) and abrasion) play an important part. Restorative treatment is complex and the question is when it is wise to start such treatment, partly because in patients with severe wear the prognosis of the restorations is uncertain. Both indirect, semi-direct and direct techniques are eligible, although long-term results are still scarce.

This course is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part, diagnosis, appearance and etiology of teeth wear are the choice between different treatment options will be thoroughly discussed. In the practical part, you will actively start to place an increase of vertical dimension of occlusion with direct composite restorations using the Direct Shaping in Occlusion (DSO).
A unique course in which diagnostics and clinically useful tips are central!

Teachers:

Prof. dr. Bas Loomans and dr. Niek Opdam

Een wortelkanaalbehandeling geeft soms het gevoel van een loterij: lukt het of lukt het niet? In deze cursus reiken we een stappenplan aan waarmee in bijna alle gevallen een voorspelbaar resultaat te bereiken is.

Leerdoelen:
Na het volgen van de cursus bent u in staat om:

 • u kunt de verschillende stappen van de endodontische behandeling voorspelbaar uit te voeren, gebruikmakend van moderne technieken en materialen en u past de huidige theoretische inzichten toe.
 • u kent de uitgangspunten en de uitvoering van de diverse fasen van de wortelkanaalbehandeling (het maken van een goede endodontische opening; het vormgeven van het wortelkanaal met mechanisch aangedreven nikkeltitanium instrumentarium; het op de juiste wijze spoelen met natriumhypochloriet; het vullen van de wortelkanalen met verschillende warme en koude guttapercha vultechnieken; gebruik van medicamenten)

Sprekers:

A. Bouwman en M. Siers

Een tweedaagse theoretische en pre-klinische cursus:
– Wanneer is een indirecte restauratie geïndiceerd?
– Hoe worden de verschillende soorten keramiek verwerkt?
– Vervaardiging in het tandtechnisch laboratorium
– Prepareren en afdrukken voor adhesieve restauraties
– Occlusie concepten
– Adhesief plaatsen van keramische restauraties

 

Leerdoelen:
Na het volgen van de cursus:
– weet je wanneer een indirecte restauratie is geïndiceerd.
– weet je hoe de verschillende soorten keramiek worden verwerkt.
– Kun je prepareren en afdrukken voor adhesieve restauraties
– ben je bekend met occlusie concepten
– ben je vaardig in het adhesief plaatsen van keramische restauraties

Sprekers:

dr. C.M. Kreulen, tandarts, dr. P. Latzke, tandarts,
drs. E.A.M. Vergoossen, tandarts  en dhr. C. Steneker, tandtechnicus

Parkeren, extraheren, conserveren, opereren of implanteren. Een interactieve reis doorheen de parodontale therapie en te maken keuzes.

– interactief bijdragen aan behandelplanning en alternatieven
– prognose en behandelkeuzes bij parodontale patiënten met restauratieve behandelvraag
– inzicht op voorzorg en nazorg

De deelnemers krijgen twee weken voor aanvang van de cursus via digitale weg een aantal cases aangeboden ter voorstudie. Aan de hand van deze papieren patiënten wordt de parodontale therapie toegelicht en doorgelicht. Op interactieve wijze worden de deelnemers meegenomen in de beperkingen en mogelijkheden van de parodontale zorg en worden mogelijke keuzes vanuit de literatuur onderbouwd. Focus ligt daarbij op alternatieven in kader van tand-of implantaatgedragen restauratief herstel.

Spreker:
prof. dr. Hugo de Bruyn, hoogleraar parodontologie en sinds 2017 hoofd van de afdeling Tandheelkunde aan het Radboudumc.

The best of Dr. Clarissa Bonifácio and Prof. Dr. David Manton in one day’

Het event gaat in het Nederlands en het Engels door, afhankelijk welke spreker aan het woord is.

Het meest recente onderzoek van het Zorginstituut laat zien dat nog altijd een kwart van alle Nederlandse kinderen onder de vijf jaar en bijna de helft van de kinderen tussen de zes en twaalf jaar, ondanks preventieve inspanningen, gebitselementen hebben die aangedaan zijn door cariës.

Omdat veel kinderen het bezoek aan de tandarts spannend vinden, kan het behandelen van cariës bij hen een uitdaging zijn. Weten hoe u effectief ingrijpt in het cariësproces bij kinderen met minimaal invasieve methoden, is dan van grote toegevoegde waarde.

Maar wat betekent ‘minimaal invasief’ in de praktijk en welke behandelmethoden horen daarbij?

Tijdens ‘Childhood Dentistry in practice’ dat GC samen met Dental Industry organiseert, gaan we uitgebreid in op het beantwoorden van die vraag. Zowel de etiologie van cariës bij kinderen wordt besproken, als de behandelmethoden sealing, zilverdiaminefluoride (SDF) en roestvrijstalen kronen met de Hall techniek; alles volgens de nieuwe KIMO-richtlijn.

Dit event gaat meermaals door op verschillende locaties. De bekende sprekers Dr. Clarissa Bonifácio en Prof. Dr. David Manton gaan tijdens verschillende hands-on workshops met de mondzorg professionals aan de slag. U gaat de behandelingen zelf uitvoeren en oefent met diverse technieken. Aan het einde van de dag gaat u naar huis met zowel theoretische als praktische kennis over hoe u vroegtijdig, op een kindvriendelijke manier kunt ingrijpen in het cariësproces bij kinderen zonder door te hoeven verwijzen.

Tandheelkundige Preventieassistente vervolgmodule, tiendaagse theoretische en praktische cursus.

De organisatie van theoretische lessen en practica is analoog aan deze bij de basismodule. Het is een combinatie van afstandsonderwijs, responsiecolleges en practica.

Leerdoelen:

Het doel van deze cursus is preventie assistentes die de basisopleiding hebben gevolgd bij te scholen en hun kennis verder uit te diepen. Hierdoor kunnen ze ingeschakeld worden bij patiënten die een meer uitgebreide parodontale behandeling nodig hebben. Ze kunnen hierdoor parodontaal belaste patiënten beter begeleiden en kunnen eveneens ingezet worden in het nazorgtraject bij patiënten met orale implantaten.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro.

Toelatingseisen: Registratie in het Register Preventieassistent.

Elfdaagse theoretische en praktische cursus tot preventieassistent.

Theoretische inhoud van de cursus:

 • Kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium
 • Etiologie en pathogenese van cariës en gingivitis
 • Rol van de biofilm
 • Risicofactoren en risicopatiënten
 • Pocketmeting, pocketstatus en DPSI
 • Kennis van hand- en mechanisch instrumentarium
 • Het paroprotocol en het nazorgtraject

 

Praktische inhoud van de cursus:

 • Instructies mondhygiëne en voedingsadvies
 • Infectiepreventie en handhygiëne
 • Ergonomie
 • Plaquekleuring, polijsten en fluorapplicatie
 • Pocketmeting en parostatus
 • Slijpen van handinstrumenten
 • Scaling met handinstrumenten en ultrasoon op fantoom en op patiënt

Leerdoelen:

Op het eind van de cursus zijnde deelnemers in staat om preventieve behandelingen uit te voeren en parodontaal afbehandelde patiënten te begeleiden in het nazorg traject. Dit bestaat uit het geven van mondhygiëne instructies, verlenen van voedingsadvies en het supra-gingivale reiniging van het gebit (inclusief mechanisch verwijderen van tandsteen).

De cursus bestaat uit een theoretisch pakket wat de cursist via afstandsonderwijs kan volgen aan de hand van hoorcolleges die ter beschikking worden gesteld op een online platform. Deze hoorcolleges worden aangevuld met responsiecolleges waarbij cursist in real live vragen kan stellen aan de docent over problemen in verband met de cursus.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro

Tandheelkundige Preventieassistente vervolgmodule, tiendaagse theoretische en praktische cursus.

De organisatie van theoretische lessen en practica is analoog aan deze bij de basismodule. Het is een combinatie van afstandsonderwijs, responsiecolleges en practica.

Leerdoelen:

Het doel van deze cursus is preventie assistentes die de basisopleiding hebben gevolgd bij te scholen en hun kennis verder uit te diepen. Hierdoor kunnen ze ingeschakeld worden bij patiënten die een meer uitgebreide parodontale behandeling nodig hebben. Ze kunnen hierdoor parodontaal belaste patiënten beter begeleiden en kunnen eveneens ingezet worden in het nazorgtraject bij patiënten met orale implantaten.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro.

Toelatingseisen: Registratie in het Register Preventieassistent.

Elfdaagse theoretische en praktische cursus tot preventieassistent.

Theoretische inhoud van de cursus:

 • Kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium
 • Etiologie en pathogenese van cariës en gingivitis
 • Rol van de biofilm
 • Risicofactoren en risicopatiënten
 • Pocketmeting, pocketstatus en DPSI
 • Kennis van hand- en mechanisch instrumentarium
 • Het paroprotocol en het nazorgtraject

 

Praktische inhoud van de cursus:

 • Instructies mondhygiëne en voedingsadvies
 • Infectiepreventie en handhygiëne
 • Ergonomie
 • Plaquekleuring, polijsten en fluorapplicatie
 • Pocketmeting en parostatus
 • Slijpen van handinstrumenten
 • Scaling met handinstrumenten en ultrasoon op fantoom en op patiënt

Leerdoelen:

Op het eind van de cursus zijnde deelnemers in staat om preventieve behandelingen uit te voeren en parodontaal afbehandelde patiënten te begeleiden in het nazorg traject. Dit bestaat uit het geven van mondhygiëne instructies, verlenen van voedingsadvies en het supra-gingivale reiniging van het gebit (inclusief mechanisch verwijderen van tandsteen).

De cursus bestaat uit een theoretisch pakket wat de cursist via afstandsonderwijs kan volgen aan de hand van hoorcolleges die ter beschikking worden gesteld op een online platform. Deze hoorcolleges worden aangevuld met responsiecolleges waarbij cursist in real live vragen kan stellen aan de docent over problemen in verband met de cursus.

Docenten: dr. Jan D’haese + drs. Kubra Yag + stafleden team paro